Hyvä asiakkaamme,

kerromme tässä kirjeessä uudesta turvallisuustoimenpiteestä, jolla parannamme sivuilla http://www.jobsttilaus.fi käytettävien sähköisten tilausjärjestelmien kautta lähetettävien tietojen suojelua. Toimenpide on Euroopan komission huhtikuussa 2016 kirjaaman yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen.
Asetuksen tarkoituksena on luoda läpinäkyvyyttä ja vahvistaa yksilöiden mahdollisuutta valvoa henkilö- ja terveystietojaan. Erityisen arkaluontoiset henkilötiedot, kuten nimi, sukupuoli, syntymäaika, osoite ja otetut mitat kuuluvat sen piiriin.
Tämän vuoksi yksilöiden (potilaiden) on annettava kirjallinen suostumus tietojensa keräämiseen ja käsittelyyn. Terveydenhuollon ammattilaisten on tästä lähtien kerrottava potilaille (esimerkiksi (mittojen mukaan valmistettavien) kompressiovaatteiden) tilausten yhteydessä annettujen tietojen sijaintipaikka.

Teidän on erityisesti:
  • Hankittava ja säilytettävä tietoon perustuva kirjallinen suostumus potilailtanne.
  • Otettava kirjallinen suostumus vähintään kerran vuodessa.
  • Käytettävä potilastietojen suojelemiseen tarvittavia soveltuvia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä hoitolaitoksessanne ja laitteissanne.
  • Ylläpitää soveltuvia tiedonkäsittelysopimuksia sellaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa, joille saatatte sallia pääsyn potilastietoihin.
Olemme koonneet kaikki asiat, jotka koskevat BSN medicalin ja sen palvelu-/myyntiyhteistyökumppaneiden keräämien potilastietojen käyttämistä, käsittelyä ja säilyttämistä, potilaan suostumuslomakkeen malliasiakirjaan (liitteenä).
Pyydämme lataamaan Potilaan suostumuslomake, malli -asiakirjan ja muokkaamaan punaisella kirjoitetun tekstin tarpeittenne mukaan.
Suosittelemme tulostamaan suostumuslomakkeet ja antamaan ne potilaille osana mittausprosessia.

Voitte syöttää tilauksiin liittyviä tietoja edelleen myös ilman potilaan suostumusta tilaustyökaluihin http://www.jobsttilaus.fi, mutta vain potilaskohtaisia salanimiä tai ainutkertaisia tunnisteita käyttäen (esim. korvaamalla potilaan nimen numerolla tai koodisanalla).

Tietoon perustuva kirjallinen suostumus tarvitaan kaikilla tavoilla, sekä sähköisesti että muuten, saatujen terveys- ja henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja käyttämistä varten. Alalla valmistellaan yleistä ratkaisua telefaksilla toimitettavien tilauslomakkeiden osalta, ja se esitellään piakkoin.

Kirjeen liitteenä on lisätietoja sisältävä tiivistelmä tietojen suojelusta.

EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen voi tutustua osoitteessa

Yleinen tietosuoja-asetus on kokonaisuudessaan luettavissa linkistä:

Ystävällisin terveisin,
BSN medical -tiiminne