JOBST Buster – Käyttöehdot 

BSN medical AB ja/tai sen tytäryhtiöt (“me” tai “BSN”) tarjoaa sinulle JOBST-kompressiotuotteiden verkkotilauspalvelun, potilastietokannan ja muita verkkopohjaisia ominaisuuksia, tuotteita ja palveluja verkkosivujen kautta www.jobsttilaus.fi (“JOBST-palvelut”). BSN tarjoaa sinulle JOBST-palveluja tällä sivulla olevien ehtojen ja edellytysten mukaan (“Käyttöehdot”).

1. Henkilötietojen käsittely

Jos haluat tietoa henkilötietojen keräämisestä, käytöstä ja suojaamisesta JOBST-palvelujen yhteydessä, tutustu tietosuojaa koskevaan ilmoitukseen.

2. Tavaramerkit

Kaikki BSN-palveluihin sisältyvät tai niiden kautta saataville asetetut kaaviot, logot, sivujen ylätunnisteet, painikekuvakkeet, kirjoitukset ja palvelujen nimet ovat BSN:n tavaramerkkejä. BSN:n tavaramerkkejä ei saa käyttää muun kuin BSN:n tuotteen tai palvelun yhteydessä millään sellaisella tavalla, joka saattaa aiheuttaa epäselvyyttä tai joka millään tavalla väheksyy BSN:ää tai saattaa sen huonoon valoon.

3. Lisenssi ja käyttöoikeus

Edellyttäen, että näitä Käyttöehtoja noudatetaan, BSN antaa sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän luvan käyttää ja hyödyntää JOBST-palveluja potilaiden hoidossa ja omiin liiketoimintatarkoituksiin. Lisenssi ei oikeuta myöntämään alilisenssejä. Tämä lisenssi ei kata JOBST-palvelun tai sen sisällön jälleenmyyntiä tai kaupallista käyttöä, tuotelistausten, kuvausten tai hintojen keräämistä ja käyttöä, tai mitä tahansa niihin perustuvaa BSN-palvelun tai sen sisällön käyttöä. BSN ja sen lisenssinantajat, tavarantoimittajat ja muut palveluntarjoajat pidättävät ja varaavat itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti mainittu. Mitään JOBST-palvelua tai mitään osaa JOBST-palvelusta ei saa jäljentää, toisintaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä, käyttää tai muuten hyödyntää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen ilman nimenomaista kirjallista lupaamme. BSN:n tavaramerkkejä, logoa tai muita omistusoikeuden suojaamia tietoja (esimerkiksi kuvia, tekstiä, sivun asettelua tai lomaketta) ei saa kehystää eikä niihin saa käyttää kehystystekniikoita ilman nimenomaista kirjallista lupaamme. BSN:n nimien tai tavaramerkkien käyttäminen megatageissa tai muussa "piilotekstissä" on kiellettyä ilman nimenomaista lupaamme. JOBST-palvelujen väärinkäyttö on kiellettyä. Voit käyttää JOBST-palveluja vain lain sallimissa rajoissa. JOBST-palvelujen käyttölisenssit peruutetaan, mikäli näitä Käyttöehtoja ei noudateta.

4. Oma tilisi

Olet itse vastuussa tilisi ja salasanasi luottamuksellisuuden ylläpitämisestä ja tietokoneesi käytön rajoittamisesta, ja suostut sovellettavan lain sallimissa rajoissa hyväksymään vastuun kaikista toimista, jotka tapahtuvat tilisi tai salasanasi puitteissa. Sinun tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin taataksesi salasanasi luottamuksellisuuden ja turvallisuuden, ja sinun tulee ilmoittaa meille välittömästi, mikäli sinulla on syytä epäillä, että joku ulkopuolinen henkilö on saanut salasanasi selville, tai että salasanaasi käytetään tai saatetaan käyttää luvattomasti. Sinun tulee varmistaa, että meille antamasi tiedot ovat oikeita ja täydellisiä, ja sinun tulee ilmoittaa meille antamiesi tietojen muuttumisesta. Pidätämme itsellämme oikeuden kieltäytyä tarjoamasta palvelua ja sulkea tilejä. Näin on erityisesti silloin, jos sovellettavia lakeja, sovellettavia sopimusehtoja, ohjeitamme tai toimintaperiaatteitamme laiminlyödään.

5. Potilastiedot

BSN-palvelut auttavat keräämään ja käsittelemään asiakkaiden terveystietoja ja muita tietoja esimerkiksi tilattaessa potilaille JOBST-kompressiotuotteita verkkotilauspalvelumme kautta tai potilastietokantaamme käytettäessä. JOBST-palveluja käyttäessäsi on omalla vastuullasi noudattaa kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja. Olet erityisesti vastuussa: (A) potilaidesi nimenomaisen ja asiantuntevan kirjallisen suostumuksen hankkimisesta terveystietojen ja muiden henkilötietojen keruussa ja käytössä JOBST-palvelujen yhteydessä; (B) asianmukaisten teknisten ja rakenteellisten toimenpiteiden täytäntöönpanosta omassa instituutiossasi ja laitteissasi varmistaaksesi potilaan tietosuojan; ja (C) asianmukaisten tiedon käsittelysopimusten hankkimisesta ulkoisten tarjoajien kanssa, joille saatat myöntää luvan potilastietojen käyttämiseen. Joudut korvaamaan meille ja tytäryhtiöillemme tietosuojalakien laiminlyönnistä aiheutuvat vaatimukset tai vahingot. Pidätämme itsellämme oikeuden lakkauttaa tai peruuttaa tilisi, mikäli toteamme kyseisen säännönvastaisuuden.
Voit käyttää erityistä lupalomakettamme hankkiaksesi potilaan luvan terveystietojen ja muiden henkilötietojen keräämiseen JOBST-palvelujen yhteydessä. Potilaan tulee allekirjoittaa uusi lupalomake vähintään kerran vuodessa. Vaikka lupalomakkeemme on suunniteltu keräämään kaikki JOBST-palvelujen käytössä tavallisesti ilmenevät tietovirrat, emme voi taata, että se riittää omaan määrättyyn käyttötarkoitukseesi, emmekä vastaa miltään osin sen sisällöstä tai siitä, että se on sovellettavien lakien mukainen. Jos et ole varma, onko lupalomakkeemme asianmukainen ja riittävä omiin tarkoituksiisi, suosittelemme, että haet oikeusapua.
Mikäli potilaan lupaa ei saada esimerkiksi siksi, että potilas ei halua allekirjoittaa lupalomaketta, voit syöttää potilastiedot vain potilastietokantaamme ja tehdä tilauksia vain potilaan salanimellä tai yksilöllisellä tunnisteella.

6. Vastuu

Teemme parhaamme varmistaaksemme, että JOBST-palvelut ovat käytettävissä keskeytyksettä ja että tiedonsiirtomme on virheetöntä. Internetin luonteen vuoksi tätä ei voida kuitenkaan taata. JOBST-palvelujen käyttö saatetaan myös toisinaan peruuttaa kokonaan tai sitä saatetaan rajoittaa korjausten, huollon tai uusien järjestelmien tai palvelujen käyttöönoton vuoksi. Pyrimme rajoittamaan kyseisen kokonaisen tai tilapäisen peruutuksen taajuutta ja kestoa.
Emme vapaudu vastuustamme tai rajoita sitä, mikäli se olisi lainvastaista. Tämä kattaa vastuun omasta huolimattomuudestamme tai työntekijöidemme, laillisten edustajiemme tai alihankkijoidemme huolimattomuudesta johtuvasta kuolemantapauksesta tai henkilövammasta sekä petoksesta tai tahallisesta harhaanjohtamisesta.
Jätämme soveltamisalan ulkopuolelle kaikki hiljaisen suostumuksen edellytykset, takuusitoumukset, edustukset tai muut ehdot, joita saatetaan soveltaa JOBST-palveluihin.
Emme vastaa sopimukseen liittyvästä tai sopimuksen ulkopuolisesta (sisältäen huolimattomuudesta johtuvasta) menetyksestä tai vahingosta emmekä lakisääteisen velvollisuuden laiminlyönnistä tai muusta olosuhteesta johtuvasta menetyksestä tai vahingosta, vaikka kyseessä olisi ennakoitavissa oleva tilanne, joka perustuu tai liittyy seuraaviin:
  • JOBST-palvelujen käyttö tai kyvyttömyys käyttää niitä; tai
  • JOBST-palvelujen yhteydessä näytetyn sisällön käyttö tai siihen luottaminen.

Emme ole varsinkaan vastuussa:

  • voiton, myynnin, liiketoiminnan tai liikevaihdon menetyksestä;
  • liiketoiminnan keskeytymisestä;
  • odotettujen säästöjen menetyksestä;
  • liiketoimintamahdollisuuden, liikearvon tai maineen menetyksestä; tai
  • mistä tahansa epäsuorasta tai merkittävästä menetyksestä tai vahingosta.

7. Muuta

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan ja tulkitaan Suomen lakien mukaan. Me molemmat suostumme tunnustamaan Suomen tuomioistuimen toimivaltaa.
Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia BSN-palveluihin ja näihin Käyttöehtoihin milloin tahansa. Käyttöehdot astuvat voimaan, kun alat käyttää BSN-palveluja. Mikäli jokin näistä Käyttöehdoista vaikuttaa mitättömältä, pätemättömältä tai muulla tavoin ei-täytäntöönpanokelpoiselta, kyseistä ehtoa pidetään erillisenä, eikä se vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.